alde feanen

De natuur

De Alde Feanen is ongeveer 23 km² groot. Dit gebied, direct grenzend aan Eernewoude, is een veelzijdig en indrukwekkend natuurgebied met aaneengesloten meren, plassen en vaarten, laagveenmoeras, rietlanden, dotterbloemhooilanden, moerasbossen en monumentale windmolens.

 

In het bezoekerscentrum De Wiidpleats kunt u alle informatie krijgen over De Alde Feanen. Aan de balie zijn vaar-, kano-, wandel- en fietsroutes, diverse brochures en andere artikelen verkrijgbaar. Voor kinderen is er uitdagend onderzoeksmateriaal beschikbaar waarmee ze op een avontuurlijke manier het gebied leren kennen. 

 

De Alde Feanen is een prachtig vaargebied en is vooral geschikt voor kleinere boten zoals kano’s en fluisterboten, maar ook voor de grotere vaartuigen (met een beperkte diepgang) zijn er voldoende mogelijkheden dit schitterende natuurgebied te bevaren.

 

De Alde Feanen bij Eernewoude: u mag het niet missen!