alde feanen

De natuur

De Alde Feanen bij Eernewoude is sinds 1934 in beheer bij de stichting It Fryske Gea, de Friese provinciale instantie voor natuurbescherming. De Alde Feanen is ongeveer 23 km² groot. Dit gebied, direct grenzend aan Eernewoude, is een veelzijdig en indrukwekkend natuurgebied met aaneengesloten meren, plassen en vaarten, laagveenmoeras, rietlanden, dotterbloemhooilanden, moerasbossen en monumentale windmolens.

 

Eernewoude, Vakantiepark It Wiid en De Alde Feanen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De Alde Feanen is een schoolvoorbeeld van een gebied waarin natuur en recreatie samen gaan. Onze gasten genieten met volle teugen van dit Nationaal Park, door kenners één van de mooiste moerasgebieden van Europa genoemd. In De Alde Feanen bij Eernewoude komen meer dan 450 soorten planten en meer dan honderd vogelsoorten voor en sinds 2006 mag het de titel “Nationaal Park” voeren.

 

In het bezoekerscentrum De Wiidpleats kunt u alle informatie krijgen over De Alde Feanen. Aan de balie zijn vaar-, kano-, wandel- en fietsroutes, diverse brochures en andere artikelen verkrijgbaar. Voor kinderen is er uitdagend onderzoeksmateriaal beschikbaar waarmee ze op een avontuurlijke manier het gebied leren kennen. In de doe-en beleeftuin kunnen kinderen lekker spelen en ontdekken terwijl ouders en begeleiders rustig genieten op het terras van restaurant De Buitenplaats. 

 

De Alde Feanen is een prachtig vaargebied en is vooral geschikt voor kleinere boten zoals kano’s en fluisterboten, maar ook voor de grotere vaartuigen (met een beperkte diepgang) zijn er voldoende mogelijkheden dit schitterende natuurgebied te bevaren. It Fryske Gea heeft ook een vaartuig dat zich nauwelijks hoorbaar een weg baant door De Alde Feanen. De Blaustirns, een excursieboot voortgedreven door zonne-energie, leidt jaarlijks vele natuurliefhebbers door dit unieke laagveengebied.

 

De Alde Feanen bij Eernewoude: u mag het niet missen!