Fries landbouwmuseum Eernewoude

De geschiedenis van Friesland (en van Eernewoude) is onlosmakelijk verbonden met de landbouw. In het Fries Landbouwmuseum (frysk lânbou museum) in Eernewoude maakt de bezoeker op een levendige manier kennis met 2000 jaar agrarische geschiedenis van Fryslân. In het Fries Landbouwmuseum ziet u de leef-, werk- en woonomstandigheden van een boerengezin in Eernewoude tijdens verschillende perioden (terpentijd, de periode rondom 1870 en voor en na de tweede wereldoorlog).

 

Hoe hielden onze voorouders het hoofd boven water en wat voor problemen kwamen ze tegen in hun strijd een bestaan op te bouwen, zijn de vragen die worden beantwoord in de exposities van het Fries Landbouwmuseum in Eernewoude.

 

Het geluid van de karnmolen klinkt in de boterhoek, de stoommachine uit de zuivelhoek draait en een boerenfamilie uit de terpentijd klaagt over de slechte oogst en de hoge waterstand. Overal zijn filmpjes te zien uit vervlogen tijden. Kinderen kunnen op avontuur gaan door het Fries Landbouwmuseum in Eernewoude. De allerjongste bezoekers kunnen op het buitenterrein zelfs met traptrekkers deelnemen aan het kalfjespad.

 

Het Frysk Lânbou Museum heeft een waardevolle en uitgebreide collectie historische voorwerpen uit de landbouwgeschiedenis. Ook is er een gedeelte van het museum ingericht voor wisselexposities.

 

Een rijk geschakeerde, breed samengestelde, uiterst boeiende collectie historische voorwerpen, sommige van grote waarde en gezamenlijk van grote cultuurhistorische betekenis. De collectie wordt op een levendige manier getoond en prikkelt alle zintuigen. Zien, voelen, ruiken en ervaren!